03
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Budopol SA jest jednym z największych biur projektowych w Polsce. Projektuje w Polsce i za granicą.

BPBO specjalizuje się w projektowaniu budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej takich jak budynki: biurowe, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sakralne, handlu, usług, sportu i rekreacji, służby zdrowia, oświaty i szkolnictwa.

Doświadczenie i potencjał twórczy zespołów projektowych gwarantuje wysoką jakość projektów.


Zakres naszych usług projektowych:

Architektura:

 • kompleksowa obsługa każdego etapu procesu inwestycyjnego obiektu budowlanego aż do rozpoczęcia jego użytkowania;
 • analizy chłonności terenu i doradztwo w wyszukiwaniu terenu pod inwestycję;
 • uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu;
 • inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;
 • kompleksowa dokumentacja techniczna etapu projektu koncepcyjnego;
 • kompleksowa dokumentacja techniczna etapu projektu budowlanego, projekt zagospodarowania terenu z architekturą krajobrazu i zielenią, przygotowanie i uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń;
 • kompleksowa dokumentacja techniczna etapu projektu wykonawczego;
 • kompleksowa dokumentacja techniczna projektu wnętrz,
 • kompleksowa dokumentacja techniczna projektu przebudowy istniejących obiektów budowlanych, weryfikacja projektów i ocena techniczna realizacji;
 • kosztorysy;
 • prowadzenie nadzoru autorskiego na budowie;
 • opracowanie materiałów reklamowych inwestycji.

Konstrukcje:
 • konstrukcje obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego, w technologii żelbetu monolitycznego i prefabrykowanego, konstrukcji stalowych i drewna klejonego
 • ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie konstrukcji, przystosowanie dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów, umożliwiające jej realizację w Polsce.
Instalacje sanitarne:
 • instalacje i urządzenia chłodnicze do klimatyzacji;
 • węzły cieplne, instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego;
 • wentylacje oddymiające budynków biurowych;
 • wszystkie instalacje wodociągowo-kanalizacyjne i przeciwpożarowe;
 • ustalona współpraca z wyspecjalizowanymi jednostkami;
 • usługi konsultingowe w opracowaniu projektów.

Instalacje elektryczne:
 • stacje transformatorowe;
 • sieci kablowe;
 • projekty instalacyjne wewnętrzne, wykonywane według dowolnego osprzętu;
 • stała współpraca ze wszystkimi znaczącymi firmami oświetleniowymi.

Instalacje telekomunikacyjne:
 • zintegrowane sieci telefoniczno-komputerowe;
 • sygnalizacja alarmowania pożarowego;
 • systemy ochrony obiektów (sygnalizacja napadu i włamania oraz kontroli dostępu) wspomagane telewizą użytkową;
 • sieci do odbioru programów telewizji kablowej; systemy elektroakustyki i nagłośnienia wraz z instalacją dla systemów tłumaczeń i projekcji wideo na duży ekran;
 • autoryzacja firm KRONE i MOLEX na montaż i uruchamianie w systemie "pod klucz" zintegrowanych sieci telefoniczno-komputerowych szybkiej transmisji danych.

Akustyka i ochrona przed hałasem:
 • prace studialne, ekspertyzy i projekty w dziedzinie akustyki wnętrz, ochrony przed hałasem i wibracjami oraz akustyki urbanistycznej z ocena oddziaływania hałasu na środowisko;
 • specjalizacja w akustyce wnętrz sal koncertowych, teatralnych, hal widowiskowo-sportowych, auli wyższych uczelni, studiów radiowo-telewizyjnych, filmowych i profesjonalnych nagrań muzycznych.

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Budopol SA jest jednym z największych biur projektowych w Polsce. Projektuje w Polsce i za granicą.

BPBO specjalizuje się w projektowaniu budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej takich jak budynki: biurowe, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sakralne, handlu, usług, sportu i rekreacji, służby zdrowia, oświaty i szkolnictwa.

Doświadczenie i potencjał twórczy zespołów projektowych gwarantuje wysoką jakość projektów.


Zakres naszych usług projektowych:

Architektura:

 • kompleksowa obsługa każdego etapu procesu inwestycyjnego obiektu budowlanego aż do rozpoczęcia jego użytkowania;
 • analizy chłonności terenu i doradztwo w wyszukiwaniu terenu pod inwestycję;
 • uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu;
 • inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;
 • kompleksowa dokumentacja techniczna etapu projektu koncepcyjnego;
 • kompleksowa dokumentacja techniczna etapu projektu budowlanego, projekt zagospodarowania terenu z architekturą krajobrazu i zielenią, przygotowanie i uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń;
 • kompleksowa dokumentacja techniczna etapu projektu wykonawczego;
 • kompleksowa dokumentacja techniczna projektu wnętrz,
 • kompleksowa dokumentacja techniczna projektu przebudowy istniejących obiektów budowlanych, weryfikacja projektów i ocena techniczna realizacji;
 • kosztorysy;
 • prowadzenie nadzoru autorskiego na budowie;
 • opracowanie materiałów reklamowych inwestycji.

Konstrukcje:
 • konstrukcje obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego, w technologii żelbetu monolitycznego i prefabrykowanego, konstrukcji stalowych i drewna klejonego
 • ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie konstrukcji, przystosowanie dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów, umożliwiające jej realizację w Polsce.
Instalacje sanitarne:
 • instalacje i urządzenia chłodnicze do klimatyzacji;
 • węzły cieplne, instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego;
 • wentylacje oddymiające budynków biurowych;
 • wszystkie instalacje wodociągowo-kanalizacyjne i przeciwpożarowe;
 • ustalona współpraca z wyspecjalizowanymi jednostkami;
 • usługi konsultingowe w opracowaniu projektów.

Instalacje elektryczne:
 • stacje transformatorowe;
 • sieci kablowe;
 • projekty instalacyjne wewnętrzne, wykonywane według dowolnego osprzętu;
 • stała współpraca ze wszystkimi znaczącymi firmami oświetleniowymi.

Instalacje telekomunikacyjne:
 • zintegrowane sieci telefoniczno-komputerowe;
 • sygnalizacja alarmowania pożarowego;
 • systemy ochrony obiektów (sygnalizacja napadu i włamania oraz kontroli dostępu) wspomagane telewizą użytkową;
 • sieci do odbioru programów telewizji kablowej; systemy elektroakustyki i nagłośnienia wraz z instalacją dla systemów tłumaczeń i projekcji wideo na duży ekran;
 • autoryzacja firm KRONE i MOLEX na montaż i uruchamianie w systemie "pod klucz" zintegrowanych sieci telefoniczno-komputerowych szybkiej transmisji danych.

Akustyka i ochrona przed hałasem:
 • prace studialne, ekspertyzy i projekty w dziedzinie akustyki wnętrz, ochrony przed hałasem i wibracjami oraz akustyki urbanistycznej z ocena oddziaływania hałasu na środowisko;
 • specjalizacja w akustyce wnętrz sal koncertowych, teatralnych, hal widowiskowo-sportowych, auli wyższych uczelni, studiów radiowo-telewizyjnych, filmowych i profesjonalnych nagrań muzycznych.