03
Historia BPBO

Nasze biuro powstało w 1949 roku - w czasie, gdy kraj potrzebował odbudowy ze zniszczeń wojennych. Przez 30 lat istnieliśmy jako Warszawskie Biuro Budownictwa Ogólnego. 1 stycznia 1979 roku przyjęliśmy nazwę Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Budopol, a od prywaty- zacji w 1996 roku BPBO Budopol SA. Od początku kładliśmy duży nacisk na fachowe wykształ- cenie naszych pracowników, dzięki czemu zatrudniamy tylko najwybitniejszych architektów i inżynierów wszystkich specjalności. Profesjonalizm sprawia, że nie obawiamy się wielkich wyzwań. Do dziś utrzymujemy dobrą markę, na którą pracowaliśmy przez ponad 50 lat naszego istnienia. Podczas naszej działalności otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień. Jesteśmy znani i w Polsce i za granicą.Historia BPBO

Nasze biuro powstało w 1949 roku - w czasie, gdy kraj potrzebował odbudowy ze zniszczeń wojennych. Przez 30 lat istnieliśmy jako Warszawskie Biuro Budownictwa Ogólnego. 1 stycznia 1979 roku przyjęliśmy nazwę Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Budopol, a od prywaty- zacji w 1996 roku BPBO Budopol SA. Od początku kładliśmy duży nacisk na fachowe wykształ- cenie naszych pracowników, dzięki czemu zatrudniamy tylko najwybitniejszych architektów i inżynierów wszystkich specjalności. Profesjonalizm sprawia, że nie obawiamy się wielkich wyzwań. Do dziś utrzymujemy dobrą markę, na którą pracowaliśmy przez ponad 50 lat naszego istnienia. Podczas naszej działalności otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień. Jesteśmy znani i w Polsce i za granicą.