02
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Budopol SA
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa
tel. (+48) 22 653 33 00, (+48) 22 653 33 42

e-mail: biuro@bpbo.com.pl
03
Prezes Zarządu
mgr inż. arch. DANIEL FRĄC
tel.: (+48) 22 653 33 42

e-mail: biuro@bpbo.com.pl