02
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Budopol SA
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa
tel. (+48) 22 653 33 00, (+48) 22 653 33 42

e-mail: biuro@bpbo.com.pl
03
Główny Księgowy
mgr BEATA PNIEWSKA - PROKOP

e-mail: beata.prokop@bpbo.com.pl